Stenhusbacken

På en stor höjdrygg på Kålland, norr om Lidköping, ligger ett gravfält som kallas Stenhusbacken.

Med sina omkring hundra gravar är det Lidköpingsbygdens största gravfält.