Ekudden

Gamla Ekudden ligger i västra kanten av Mariestad och är ett rekreationsområde med stor potential. Det flacka och relativt öppna landskapet domineras av ek och tall.