I sommar vandrar Vänermuseets utställning Min plats i biosfären runt i biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Utställningen kommer stå på tre omtyckta platser och lyfta forskning om vilka favoritplatser människan har och vad de platserna betyder för människan. Hur påverkar dessa platser människan och hur kan människan påverka dem? Ett forskarlag vid Göteborgs universitet och Högskolan i Gävle har undersökt vilka attityder och tankar boende i biosfärområdet har kring sina favoritplatser. Forskningen har finansierats av Riksantikvarieämbetet och spridningen av forskningsresultaten finansieras av Formas.Dela med dig av din favoritplats och varför den är viktig. Antingen genom att mejla din kommun eller på sociala medier med #minplatsibiosfären.

Läs mer om utställningen här:

vänermuseet_svart.png

Läs mer om biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle här:

Biosfär logga.jpg

Här kan du läsa mer om forskningsprojektet och ladda ner den populärvetenskapliga publikationen:

gu.png